Nasz nowoczesny styl życia nie byłby możliwy bez pomocy wielu branż przemysłowych. Od wytapiania metali po złożone reakcje biochemiczne – wszystkie one pomagają w tworzeniu produktów i usług, z których korzystamy. Ale jest też ciemna strona: istnieje wiele niebezpiecznych substancji, które są używane w przemyśle i bez odpowiedniej opieki mogą zagrozić i zniszczyć lokalne środowisko. Nie wspominając o tym, że pracownicy są narażeni jako pierwsi. Dowiedz się o głównych niebezpiecznych chemikaliach używanych w globalnym przemyśle. Minimalizację narażenia i ryzyka wycieku należy osiągnąć poprzez zastosowanie certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego.

Jak łatwo sobie wyobrazić, pracownicy zakładów chemicznych narażeni są na wiele zagrożeń. Zagrożenia obejmują zmiany skórne i infekcje, nowotwory skóry, alergie, astmę, oparzenia chemiczne, problemy reprodukcyjne, wady wrodzone, uduszenie, urazy organów wewnętrznych, różne rodzaje nowotworów i śmierć.

Tlenek etylenu i formaldehyd to jedne z najbardziej niebezpiecznych chemikaliów używanych w tej branży. Pierwsza jest wysoce łatwopalna i reaktywna. Długotrwała ekspozycja powoduje neurotoksyczność, raka, problemy z płodnością i mutacje komórkowe. Formaldehyd jest powszechnie stosowany w przemyśle chemicznym do produkcji żywic. Narażenie na wysokie poziomy formaldehydu powoduje śmierć. Długotrwała ekspozycja na niskie poziomy powoduje problemy z oddychaniem i egzemę.

Na liczne zagrożenia narażeni są również pracownicy zakładów metalurgicznych. Istnieje wiele produktów ubocznych pochodzących z wytopu i rafinacji różnych metali i stopów. Na przykład piece koksownicze emitują związki amonu, naftalenu, ropy naftowej, proszku koki, siarki i arsenu.

Kadm jest produktem ubocznym wytwarzania żelaza. Jest silnie toksyczny i powoduje raka. Wpływa na układ oddechowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, neurologiczny, nerkowy i rozrodczy.

Chlorek metylenu: używany do czyszczenia i usuwania tłuszczu z metali. OSHA uważa chlorek metylenu za potencjalny czynnik rakotwórczy w miejscu pracy. Wdychanie powoduje również problemy sercowo-naczyniowe i nerwowe.

Sześciowartościowy chrom ma ekstremalną toksyczność i jest rakotwórczy. Pracownicy narażeni na działanie pigmentów chromu podczas spawania, lutowania, lutowania lub cięcia palnikiem muszą nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.

Przemysł naftowy ma zasadnicze znaczenie dla naszego współczesnego świata. Produkuje tworzywa sztuczne, które są używane prawie wszędzie, a także produkuje i rafinuje paliwa. Benzen jest prawdopodobnie najczęściej używaną substancją chemiczną w tej branży. I niestety jest to również bardzo niebezpieczne. Nawet krótkotrwałe narażenie na wysokie stężenie benzenu może być śmiertelne.

Siarkowodór jest powszechnie stosowany do rafinacji ropy naftowej i gazów. Jest cięższy od powietrza i wdychany może spowodować szybką śmierć. Jest wysoce łatwopalny i ma charakterystyczny zapach „zgniłych jaj”.