Długo zadawałem sobie (i innym) pytanie: „Jak to było? świetny w Wielkiej recesji? „Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) uznał ten kryzys gospodarczy za najgorszą globalną recesję od czasu II wojny światowej. Jego wpływ był odczuwalny w prawie każdej branży, jaką można sobie wyobrazić, a zwłaszcza w branży budowlanej. działał przez 18 niekończących się miesięcy, między 2007 a 2009 rokiem, najgorszy okres miał miejsce w połowie 2009 roku.

Jak wpłynęło to na przemysł budownictwa komercyjnego i co stanie się / prawie pięć lat po oficjalnym „zakończeniu” Wielkiej Recesji?

Co się stało?

Przemysł budowlany jest przyzwyczajony do cyklicznych zmian, ale Wielka Recesja nie była typowym spowolnieniem ani cykliczną zmianą. Żaden sektor branży budowlanej nie oszczędził ostrego wpływu Wielkiej Recesji; inżynieria niemieszkalna, komercyjna, przemysłowa lub ciężka i inżynieria lądowa.

Jednym z aspektów recesji, o którym często się nie wspomina, jest cykliczność Bum branży budowlanej nastąpiła bezpośrednio recesja, pozostawiając na rynku dużą liczbę nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

W miarę pogłębiania się recesji właściciele domów umierali domyślnie w domu, inni nie kupowali domów tak, jak planowali, a inwestorzy byli bardzo ostrożni w finansowaniu nowych projektów budowlanych.

W latach 2012–2013 prognozowano okres wzrostu, a działalność budowlana niemieszkaniowa nadal będzie się poprawiać. Po raz kolejny nastąpiły opóźnienia w ożywieniu, częściowo spowodowane przez rząd i instytucje finansowe:

  • Federalny porywacz budżetu, który ogranicza redukcję wydatków rządowych.

  • Zatrzymanie przez rząd federalny.

  • Ograniczenia kredytu na projekty budowlane, pożyczki mieszkaniowe, pożyczki ogólnie.

  • Podwyższenie długoterminowych stóp procentowych w oparciu o oczekiwania rządu poprzez ograniczenie programu stymulacyjnego.

Czynniki te oraz niezwykle powolne ożywienie światowej gospodarki z pewnością miały bezpośredni i negatywny wpływ na przemysł budowlany.

Zaczyna się w 2015 roku

Jaki jest stan budownictwa komercyjnego w 2014 roku i później? Odzyskiwanie ma miejsce, ale nie w przyspieszonym tempie. Czynniki, które (według obserwatorów branży) wpłynęły na wzrost w 2014 r .:

  • Opóźnienia pogodowe w projektach na początku roku.

  • Dalsze spowolnienie na rynku instytucjonalnym i redukcja prognoz wydatków budowlanych.

  • Instytucje finansowe kontynuowały restrykcyjne praktyki kredytowe.

Czy są jakieś dobre wieści? Tak! Spójrzmy na niektóre z najbardziej korzystnych zmian w 2014 r. I niektóre pozytywne wskaźniki dotyczące 2015 r .:

  • Pewna elastyczność w zakresie ograniczeń kredytowych; kredyty wzrosły o 4 procent w drugim kwartale 2014 r., głównie w branży nieruchomości komercyjnych.

  • Projekty budownictwa komercyjnego szybko rosną w kilku regionach USA, zwłaszcza w Teksasie (Houston) i ogólnie w południowym regionie, a także w Nowym Jorku (Rochester i Nowy Jork), Massachusetts (Boston) i Luizjanie (Nowy Orlean).

  • Konsumenci są „ostrożnie optymistyczni”, a wydatki rosną, podobnie jak rosnące miejsca pracy.

Wielka recesja jest i nadal pozostaje pod silnym wpływem branży budownictwa komercyjnego. Ale obserwatorzy branżowi, podobnie jak konsumenci, są ostrożnie optymistyczni (kładąc większy nacisk na ostrożne niż optymistyczne), że branża porusza się powoli i równomiernie.