Przemysł

Przemysł trwałego sprzętu medycznego: o ubezpieczeniach i powiązanych obligacjach

By 25 maja 2020 No Comments

Producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, najemcy i serwisanci zaangażowani w przemysł trwałego sprzętu medycznego są częścią bardzo lukratywnego biznesu, na który jest stale popyt. Narażenie na ryzyko jest jednak tak wyjątkowe, jak linia pracy.

W przypadku, gdy powiązany produkt zostanie uznany za wadliwy, dostawcy mogą ponosić odpowiedzialność za szkody i szkody wyrządzone na powiązanej nieruchomości, obrażeniach ciała lub śmierci …

Ubezpieczenie producenta trwałego sprzętu medycznego

Narażenie na ryzyko każdego wyprodukowanego urządzenia zależy od jego rodzaju i zastosowania. Określone typy sprzętu muszą być zaprojektowane w bardzo sterylnych warunkach.

Niektóre urządzenia są zaprojektowane do podtrzymywania życia, a inne są używane w szpitalnej sali operacyjnej.

Firmy ubezpieczeniowe dzielą różne trwałe urządzenia medyczne na trzy grupy:

– Do diagnozy

– Do terapii

– Do celów kontrolnych

Ubezpieczenia dla sprzedawców trwałego sprzętu medycznego

Sprzedawcy biorą udział w takich aspektach sprzedaży lub wynajmu produktów, jak:

– wózki inwalidzkie

– Urządzenia tlenowe

– maszyny oddechowe

– Urządzenia terapeutyczne

– Sprzęt ortopedyczny

Oczywiście wypożyczenie sprzętu jest znacznie bardziej problematyczne niż jego sprzedaż. Wynika to z następującej rzeczywistości:

– Wynajem sprzętu wymaga mniejszej opieki zapobiegawczej i zwrócenia uwagi na instrukcje producenta

– Wynajem sprzętu może prowadzić do pozwów o złamanie lub wadliwe działanie i jego późniejszych negatywnych skutków dla pacjentów, którzy są już fizycznie słabi.

Dobra wiadomość dla dostawcy trwałego sprzętu medycznego

Trwali dystrybutorzy zaopatrzenia medycznego podlegają federalnym wymogom dotyczącym obligacji. Aby uzyskać zwrot kosztów Medicare, dostawcy trwałego sprzętu medycznego, a także osoby zajmujące się protetyką, ortopedią i zaopatrzeniem, muszą kupić obligację w wysokości 50 000 USD.

Na szczególną uwagę zasługuje ogólnokrajowa konkurencyjna oferta, która odbędzie się między 16 lipca 2019 r. A 18 września 2019 r. Każdy dealer z odpowiednim obowiązkiem może wziąć udział w przetargu, po którym zostaną udzielone zamówienia. od trzech lat do osób uznanych za godnych.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest sto trzydzieści konkurencyjnych stref. Każdy obszar obligacji konkurencyjnych wymaga obowiązku licytacji. Dotyczy to dostawcy, który oferuje również oferty na wszystkie szesnaście różnych prezentowanych produktów. Jeśli jest wielu oferentów dla tego samego produktu obszaru obligacji, nadal przysługuje prawo do otrzymania oferty. Na przykład, jeśli jest pięciu lub więcej oferentów na ten sam produkt, złożone zostaną co najmniej pięć umów. Jeśli jest mniej niż pięciu oferentów, zostaną złożone co najmniej dwie umowy.

Doświadczona niezależna agencja może pomóc w nabyciu tej i innych obligacji komercyjnych.