W kwietniu 2009 r. Ford powiedział, że nie będzie potrzebował pomocy rządowej, i ma plan przełamania nawet za dwa lata. Przez ostatnie dwa lata Ford był liderem swojego głównego rywala, General Motors, zmniejszając swoją działalność, sprzedając Astona Martina, Land Rovera i Jaguara. Tymczasem GM przeszedł ogromną reorganizację po tym, jak pojawił się w rozdziale 11 w postępowaniu upadłościowym. GM jest w większości tymczasowo własnością rządu USA po zainwestowaniu 57,6 miliardów dolarów w spółkę.

Według przedstawicieli planu GM przedstawionych na rozprawach kongresowych firma osiągnie próg rentowności do 2011 roku. Stwierdzili także, że zmniejszą koszty, eliminując 47 000 miejsc pracy, zamykając pięć nierentownych fabryk i ograniczając przynajmniej Saldo w wysokości 18 miliardów dolarów. arkusz. Oczekuje się, że te obniżki kosztów umożliwią firmie przełamanie, nawet gdy amerykański rynek motoryzacyjny zwiększył się z 11,5 miliona do 12 milionów pojazdów sprzedawanych rocznie.

J.D Power and Associates, globalna firma świadcząca usługi marketingowe, ogłosiła swoje prognozy dotyczące nowego przełomu w branży motoryzacyjnej. Według Gary’ego Diltsa, starszego wiceprezesa amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego w JD Power and Associates, ze względu na środki redukcji kosztów, takie jak renegocjacja umów związków i dostawców, przełom w krajowym przemyśle motoryzacyjnym zmniejszy się o ponad 2 miliony jednostek. porównanie bieżącej sytuacji branży z prognozami na 2010 r. Dilts wyjaśnia przyczynę tego spadku ze względu na znaczny spadek w branży motoryzacyjnej, co spowodowało utratę sprzedaży o ponad 7 milionów sztuk między 2000 i 2009. Ten wolumen sprzedaży wynosi 175 milionów USD. w dochodzie netto.

W przemyśle motoryzacyjnym koszty stałe stanowią większą część kosztów ogółem. Zakłady produkcyjne, linie montażowe i technologie zainwestowane w konstrukcję pojazdów to niektóre elementy, które pociągają za sobą koszty stałe. W porównaniu z kosztami stałymi koszty zmienne stanowią stosunkowo mniejszy udział w całkowitych kosztach. Zagraża to branży motoryzacyjnej z powodu wysokiej dźwigni operacyjnej.

Definicja dźwigni operacyjnej to związek między kosztami stałymi a kosztami całkowitymi. Im wyższe koszty stałe firmy, tym większa dźwignia operacyjna. W firmach o wysokiej dźwigni operacyjnej niewielkie zmiany procentowe wielkości sprzedaży powodują duże zmiany procentowe zysków. Ta zmienność lub wrażliwość zysków na zmiany wielkości sprzedaży stawia firmę w pozycji ryzyka. Dzięki zasadzie „Wyższe ryzyko, wyższy zwrot” oznacza to również więcej zysków, jeśli popyt, a tym samym wielkość sprzedaży, jest wysoka.

W przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ koszty stałe są stosunkowo wysokie, w czasach recesji zmniejszy prawdopodobieństwo zysków na pokrycie kosztów stałych, co oznacza, że ​​firmy samochodowe będą trudniejsze. Dlatego firmy motoryzacyjne zaczynają obniżać koszty, zwłaszcza koszty stałe, takie jak zamykanie nierentownych obiektów, eliminowanie miejsc pracy. Na przykład GM sprzedał swój nierentowny Hummer chińskiej firmie.

Firmy motoryzacyjne powinny zwiększyć wolumen rentownych pojazdów i prowadzić skuteczne działania reklamowe, aby sprzedawać je klientom. Zwiększenie wielkości sprzedaży pomoże w pokryciu wysokich kosztów stałych i doprowadzi Cię do końca. 6 sierpnia 2009 r. Edward Whitacre Jr., nowy prezes General Motors, stwierdził, że GM musi poprawić liczbę sprzedawanych pojazdów. Aby to zrobić, powiedział, rada może podjąć decyzję o wypuszczeniu na rynek kilku nowych pojazdów.

Porównując skonsolidowane wyniki operacji Ford i General Motor na formularzu 10-K, te dwie spółki złożyły w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w 2008 r .:

Ford (miliony)

Dochód: 146 277

Wydatki i wydatki: 160 949

Dochód / strata netto: (14672)

Wielkość sprzedaży: 5 532

General Motors (miliony)

Dochód: 148 979

Wydatki i wydatki: 179 839

Dochód / strata netto: (30 860)

Wielkość sprzedaży: 8144

Wartości graniczne tych firm można obliczyć na podstawie powyższych danych dotyczących przychodów, kosztów i wielkości.

Bród

Średnia cena: 146 277/5532 = 26 441 USD

GM

Średnia cena: 148 979 USD / 8144 = 18 293 USD

Aby pokryć koszty i wydatki, Ford musiał sprzedać: 160 949/26 441 = 6,08 mln pojazdów i ciężarówek. Aby pokryć koszty i wydatki, General Motors musiał sprzedać: 179 839/18 293 = 9,83 mln pojazdów i ciężarówek. Dodatkowa wielkość sprzedaży GM i Ford musiała osiągnąć próg rentowności w 2008 roku.

Bród: 6,08 – 5,532 = 0,554 miliona

GM: 9,83 – 8,144 = 1,686 miliona