„Ad Astra Per Aspera” to dobrze znane logo, które reprezentuje ludzkie pragnienie dotarcia do nieba. Od szkiców Da Vinci po dzisiejsze samoloty pasażerskie i stacje kosmiczne, ludzkość przeszła trudną i skomplikowaną ścieżkę. Możesz teraz uzyskać dostęp do planu podróży i dotrzeć gdziekolwiek chcesz. Nie byłoby to możliwe bez ścisłych standardów bezpieczeństwa przemysłu lotniczego. Aby zapewnić przestrzeganie wszystkich środków bezpieczeństwa podczas procesu produkcji i dostawy, opracowano normę ISO i wymagana jest jej implementacja oraz certyfikacja w przemyśle lotniczym. Dowiedz się więcej o certyfikacji AS9100C i jej zaletach.

Standard AS9100 podkreśla wymagania dla lotnictwa, kosmosu i organizacji obronnych. Norma obejmuje wszystkie elementy ISO 9001, a także dodatkowe szczegółowe wymagania dla przemysłu lotniczego. Najnowsze wersje C i D podkreślają znaczenie wydajności podczas procesów produkcyjnych. Wszystkie procesy muszą być dobrze udokumentowane, a klient musi dostarczyć produkt wysokiej jakości na czas. Podczas audytów dokumenty te zostaną pokazane audytorom. Normy AS 9100 Rev C wymagają znakowania i kodowania produktów w celu spełnienia norm zgodności. Wszyscy producenci dostarczający produkty dla amerykańskiego lotnictwa, kosmosu lub departamentów obrony muszą posiadać certyfikat AS 9100.

Zastosowanie tego SZJ zapewnia, że ​​firma koncentruje się na celach jakościowych, bez poświęcania wydajności i wydajności procesu. W rzeczywistości ten kompletny cel polega na zapewnieniu zwiększonej wydajności, lepszego połączenia z łańcuchem dostaw.

W ostatnim przeglądzie podkreślono zapobieganie fałszerstwom poprzez wdrożenie nowych klauzul. Dodano także nowe klauzule monitorujące. Od wersji AS9001 Rev C produkty dostarczane do przemysłu lotniczego powinny podlegać procedurom podobnym do procedur znakowania i kodowania UID. Produkcja musi mieć możliwości automatycznego przechwytywania danych dla wszystkich faz produkcji, od dystrybucji po konserwację. Zapewnia to, że za każdym razem, gdy przeprowadzany jest audyt lub kontrola techniczna, wszystkie dokumenty będą analizowane w celu wykrycia braków w przebiegu procesu i ich naprawy.

Przemysł lotniczy i obronny nie pozostawiają miejsca na błędy. Każdy błąd na linii montażowej spowoduje znaczne opóźnienia, co spowoduje utratę wielu milionów dolarów podczas procesu produkcji i dystrybucji. Standard AS9100 podkreśla ryzyko i potrzebę zarządzania bezpieczeństwem, w tym szkolenia behawioralnego pracowników (w celu przestrzegania wszystkich wymagań bezpieczeństwa).