Strefa czasowa UTC+1godz.


Dzisiaj jest 16 lip 2018, 20:51Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Tytuły Jedi
Post: 10 lut 2010, 22:03 
Wojownik
Offline
Reputacja: 0
Rejestracja: 16 sie 2009, 19:28
Posty: 420
Lokalizacja: Luboszyce
Adept Jedi

Adept (Jedi Initiate) to najniższa ranga w Zakonie Jedi, stosowana w odniesieniu do uczniów dopiero rozpoczynających naukę Mocy. W późniejszym okresie istnienia Starej Republiki pojęcie to występowało zamiennie z nieoficjalnym określeniem młodzik (youngling), jako, że praktycznie wszyscy adepci byli dziećmi w wieku maksymalnie 13 lat.

Obrazek
Grupa Młodzików

Stara Republika

Dzieci dysponujące potencjałem pozwalającym im na szkolenie na Jedi zabierane były z domów na tyle wcześnie, że cały swój okres dorastania przeżywały w Świątyni Jedi. Młodziki przydzielane były do klanów, w których odbywały szkolenie do momentu przejścia do rangi padawana lub do momentu ukończenia 13 lat. Jeśli do tego wieku żaden z mistrzów nie wybrał młodzika na padawana, wtedy takie dziecko kierowane było na przykład do Korpusów Rolniczych.

Nowa Republika

Po odrodzeniu rycerzy Jedi w Nowej Republice, na szkolenie przyjmowano osoby w różnym wieku - szczególnie na początku do Praxeum trafiali sami dorośli. Dopiero dla kolejnego pokolenia młodych Jedi przygotowano szkolenie od młodszych lat, chociaż nie wymagano już zrywania kontaktów z rodziną, jak również nie było limitu wiekowego dotyczącego przyjęcia w poczet adeptów lub też przeniesienia do "innych zadań". Powrócono również do stosowania klanów.

Padawan

Obrazek

Padawan to nazwa określająca za czasów Starej Republiki młodego ucznia Jedi, który rozpoczął już trening pod okiem mistrza lub (rzadziej) rycerza. Ludzkich padawanów charakteryzował cienki warkoczyk za prawym uchem.

Po odrodzeniu Zakonu po galaktycznej wojnie domowej odpowiednikiem tego tytułu była ranga ucznia Jedi (Jedi Apprentice). Nie była ona w tych czasach jednoznaczna z młodym wiekiem osobnika noszącego ten tytuł, gdyż do Zakonu przyjmowano wtedy także dorosłe osoby.
Historia
Stara Republika

W okresie Starej Republiki zwyczajowo mistrz sam wybierał sobie ucznia spośród młodzików. Jeśli młodzik nie został wybrany przed osiągnięciem 13 lat, zostawał przeniesiony do Korpusów Rolniczych, co było uważane przez niektórych za poniżające.

Kodeks Jedi wymagał, aby jeden mistrz miał tylko jednego padawana, ponieważ szkolenie wymagało pełnej jego uwagi. Padawan miał obowiązek wykonywać wszystkie polecenia mistrza i towarzyszyć mu w każdym zadaniu powierzonym przez Radę Jedi. Kiedy mistrz uznawał, że padawan jest gotowy, wtedy młody Jedi był poddawany próbom. Jeśli udało mu się je zdać, wtedy zostawał mianowany rycerzem, a jego warkoczyk zostawał odcięty podczas pasowania. Nie został ściśle określony wiek, kiedy padawan mógł stać się pełnoprawnym Jedi, ale u przedstawicieli rasy ludzkiej działo się to zazwyczaj niedługo po skończeniu przez ucznia dwudziestu lat.
Anakin Skywalker

Wyjątkiem był Anakin Skywalker, który został padawanem Obi-Wana Kenobiego od razu, bez przechodzenia wczesnego szkolenia jako młodzik. Chłopak zaczął szkolenie jako 9-latek, podczas kiedy już 3-letnie dzieci były uważane za zbyt stare, żeby przyjąć je na szkolenie.
Nowy Zakon Jedi

W Nowym Zakonie Jedi żaden z uczniów nie miał rangi "padawana". Warkoczyk padawański jak i sam tytuł rozpłynęły się w dziejach. Używano natomiast określenia "uczeń".

Z powodu małej liczby rycerzy, Luke Skywalker zniósł restrykcję dotyczącą liczby uczniów przypadających na jednego mistrza. Zrezygnowano również z ograniczeń wiekowych, przyjmując na szkolenie nawet i osoby dojrzałe.

Rycerz Jedi

Obrazek

Rycerz Jedi to ranga w Zakonie Jedi. Za czasów Starej Republiki ranga ta plasowała się powyżej padawana i poniżej mistrza Jedi, w czasach odrodzenia zakonu zaś - między uczniem (rangą stosowaną zamiast padawana) a mistrzem. Rycerze stanowili większość wśród Jedi i stąd wzięło się powszechne określenie zakonu jako Zakon rycerzy Jedi, albo w skrócie rycerze Jedi.
Droga do rycerstwa

Kiedy mistrz padawana uznał, że jego uczeń dorósł do samodzielności pod względem fizycznym, psychicznym oraz rozumienia Mocy, kandydat na rycerza musiał zbudować własny miecz świetlny i przejść próby. Jeśli mu się to udało, zostawał pasowany na rycerza.

Zasadniczo tylko Rada Jedi mogła nadać padawanowi rangę rycerza. W wyjątkowych okolicznościach mógł to zrobić też mistrz padawana.
Pasowanie

Pasowanie odbywało się w sali pasowań, która była bardzo podobna do sali Rady Jedi. Na czas ceremonii zasłaniano okna, a jedyne światło wewnątrz pochodziło z 12 mieczy świetlnych należących do członków rady. Jeśli padawan należał do rasy, która miała włosy, warkoczyk oznaczający rangę padawana zostawał odcięty mieczem świetlnym.

Prowadzący wypowiadał formułkę przy zapalonych mieczach świetlnych wszystkich członków Rady:

We are all Jedi. The Force speaks through us. Through our actions, the Force proclaims itself and what is real.
Today we are here to acknowledge what the Force has proclaimed.

(prowadzący odwraca się do Padawana)

Step forward, Padawan. (Imię padawana), by the right of the Council,
by the will of the Force, I dub thee Jedi Knight of the Republic.

(jeden z pozostałych członków Rady wypowiada:)

Take up your lightsaber, (Imię nowego rycerza), Jedi Knight. And may the Force be with you.

W przekładzie na polski:

Wszyscy jesteśmy Jedi. Przemawia przez nas Moc. Przez nasze działania Moc objawia się i wskazuje prawdę.
Dziś jesteśmy tutaj, aby przyjąć to, co Moc zawyrokowała.
Wystąp, padawanie. (Imię padawana), z prawa Rady, z woli Mocy, mianuję Cię Rycerzem Jedi Republiki.
Weź swój miecz świetlny, (Imię nowego rycerza), rycerzu Jedi. I niech Moc będzie z Tobą.

Nie wszyscy rycerze przechodzili podobne ceremonie. Nic nie wiadomo na przykład o tym, aby Obi-Wan Kenobi został pasowany w podobny sposób - po prostu po pokonaniu Lorda Sithów Maula okazało się, że to była jego ostateczna próba.
Rycerze w Nowym Zakonie Jedi

Luke Skywalker jako ostatni żyjący Jedi nie miał ceremonii pasowania. Jego próbą miało być pokonanie Vadera w pojedynku - i tę próbę zaliczył.

Pasowanie na rycerza w nowym zakonie nie było zazwyczaj tak uroczyste jak dawniej. Kilku innych rycerzy (lub mistrzów) decydowało i mówiło po prostu uczniowi o tym, że osiągnął już poziom rycerza.

Mistrz Jedi

Obrazek
Mace Windu.

Mistrz Jedi to najwyższa ranga jaką może osiągnąć Jedi, jest ona zarazem (wyłączając nieliczne wyjątki) niezbędna do otrzymania miejsca w Radzie Jedi.

Mistrzem można zostać, gdy wzięty pod opiekę padawan zostaje pasowany na rycerza Jedi. Zazwyczaj wówczas jego nauczyciel zostaje automatycznie podnoszony do rangi mistrza (przykład: Quinlan Vos i Aayla Secura). Gdy uczeń zda pomyślnie serię testów, zwaną próbami Jedi, mistrz może wziąć sobie pod opiekę kolejnego padawana. Rzadszym sposobem osiągnięcia rangi mistrza jest nadanie jej rycerzowi przez Radę Jedi w nagrodę za nadzwyczajne zasługi. Jeszcze rzadziej rycerz sam nadawał sobie rangę mistrza (tak uczynił Jorus C'baoth i jego szalony klon, Joruus).

Jeśli mowa o wyjątkach, należy wspomnieć tu o:

* Yaddle, która awansowała do rangi mistrza bezpośrednio z padawana.

* Ki-Adi-Mundim, który otrzymał miejsce w Radzie jeszcze jako rycerz.

* Saesee Tiinie, który został mistrzem, nigdy nie biorąc pod opiekę padawana.

* Anakinie Skywalkerze, który przewyższał swoją potęgą wielu mistrzów, sam nigdy nim nie został, mimo przyjęcia do Rady.

Lord Jedi

Obrazek

Lord Jedi był najwyższym tytułem w Zakonie Jedi w czasach nowych wojen Sithów. Chociaż stopień ten oznaczał pełnioną funkcję, a nie rzeczywistą rangę, był uznawany za wyższy od mistrza. Był to jednak tytuł o ściśle wojennym zastosowaniu, chociaż równocześnie jego posiadacze posługiwali się z reguły także wojskowym stopniem generała.

Po Reformacji Ruusańskiej całkowicie zaprzestano używania tego tytułu. Być może stało się tak dlatego, iż tytuł "lord" nie do końca pasował do filozofii Jedi, a poza tym zbyt mocno kojarzył się z lordami Sithów.

UnuThul także tytułował siebie Lordem, ale nie ma żadnych dowodów, że robił to, wiedząc o istnieniu tego stopnia w czasach starożytnych.

Ranga ta pojawiła się po raz pierwszy w grze Dark Forces II: Jedi Knight. Był to najwyższy tytuł, jaki mógł otrzymać Jedi. Następnie wykorzystano ją w komiksie Jedi vs. Sith.

Wielki Mistrz Jedi


Obrazek

Wielki Mistrz Jedi to najwyższa ranga używana w Zakonie Jedi. Była zasadniczo określeniem tytularnym, mającym na celu wyróżnienie danego Jedi spośród innych, gdyż Zakonem zasadniczo rządziła Rada Jedi.

Stracona Dwudziestka

Obrazek
Popiersie Dooku - jednego ze Straconej Dwudziestki

Stracona Dwudziestka, wcześniej znana pod nazwą Straconych, była określeniem grupy mistrzów Jedi, którzy zdecydowali się opuścić szeregi Zakonu, głównie z powodu różnic światopoglądowych.

Do grupy tej zaliczano jedynie tych mistrzów, którzy formalnie poinformowali o wystąpieniu z Zakonu i nie wystąpili przeciw niemu.

Popiersia członków Straconej Dwudziestki odlane z bronzium rozmieszczone były w Świątyni Jedi na Coruscant.

Historyk Jedi

Obrazek
Odan-Urr był historykiem Jedi i założycielem Wielkiej Biblioteki Jedi na planecie Ossus.

Historyk Jedi (zwany czasem kronikarzem Jedi) był funkcją w Zakonie Jedi, polegającą na zbieraniu i archiwizowaniu informacji związanych w jakikolwiek sposób z Jedi tak z przeszłości, jak i czasów historykowi współczesnych, z myślą o kolejnych pokoleniach. Funkcja ta często (chociaż nie zawsze) łączyła się z funkcją archiwisty.

Istniał osobny wzór szaty, oparty o wzory zapożyczone od rasy Ansatan, który stanowić miał znak rozpoznawczy historyków Jedi i podkreślać ich funkcję w Zakonie. Noszenie tego typu szat nie było jednak obowiązkowe, o czym może świadczyć fakt, iż nie wszyscy kronikarze na przestrzeni dziejów tak się ubierali.


Strażnik Jedi

Obrazek

Strażnik to zwyczajowe określenie stosowane do tych spośród Jedi, którzy za swoje powołanie uznawali pilnowanie określonego obszaru Galakyki przed wpływami ciemnej strony Mocy.

Strażnicy zazwyczaj działali samotnie i niezależnie, jako obrońcy ludności danego rejonu oraz zwiadowcy Zakonu i Jasnej Strony. Należeli zazwyczaj do najbardziej wszechstronnie wyszkolonych spośród wszystkich Rycerzy, do głębokiego poznania Mocy i sposobów walki mieczem świetlnym dodając z reguły bardziej przyziemne, praktyczne umiejętności.

W okresie wojny domowej Jedi Strażnicy zwykli używać żółtych kryształów do mieczy świetlnych.

Negocjator Jedi


Obrazek
Kreia

Negocjator to zwyczajowe określenie stosowane do tych spośród Jedi, którzy postanowili poświęcić się przywracaniu równowagi we wszechświecie szczególnie metodami dyplomatycznymi. Aby lepiej opanować Moc, koncentrują się oni raczej na dyscyplinie umysłu, niż na walce fizycznej.

W okresie wojny domowej Jedi Negocjatorzy zwykli używać mieczy świetlnych o zielonych ostrzach.

Obrońca Jedi

Obrazek
Mace Windu

Obrońca to zwyczajowe określenie stosowane do tych spośród Jedi, którzy postanowili poświęcić się bezpośredniej walce z siłami zła i z Ciemną stroną Mocy. To najczęściej oni stali w pierwszej linii podczas wszelkich walk, wojen, czy też samotnych misji przeciwko siłom Ciemnej Strony. W swoim rozwoju Obrońcy zwykli koncentrować się na szkoleniu bojowym, oraz na mistrzowskim opanowaniu władania mieczem świetlnym.

W okresie wojny domowej Jedi Obrońcy zwykli używać mieczy świetlnych z niebieskimi ostrzami.

Pochodzenie nazwy

Początkowo określenie to pojawiło się jako element mechaniki SW RPG d20 i jako takie nie było kanoniczne i nie stanowiło elementu świata przedstawionego. Z czasem jednak pojęcie to zaczęto stosować do określenia wyrazistej postawy przyjmowanej przez niektórych z Jedi. Obrońca Jedi to m.in. jedna z trzech klas możliwych do wybrania przez gracza podczas gry w KotOR oraz KotOR 2.

Wizjoner Jedi

Obrazek
Krynda Draay

Wizjoner Jedi to osoba, należąca do zakonu Jedi, która od wczesnego dzieciństwa jest szkolona, by móc przewidywać przyszłość. Nie byli oni dobrzy w walce, jednak byli jednymi z najlepszych, jeśli chodzi o posługiwanie się Mocą. Z tego względu byli oni czasem zaliczani do nieformalnego grona Negocjatorów.
Jedyna znana szkoła dla wizjonerów znajdowała się w posiadłości Kryndy Draay, która także posiadała zdolność doznawania wizji. W roku 3993 BBY przyjęła ona młodą dziewczynę rasy Miraluka Q'Anilię jako uczennicę. Później do jej uczniów dołączyli także: Feln, Xamar i Raana Tey. Gdy jej uczniowie zakończyli naukę zostali wysłani na Taris, by tam w Akademii Jedi uczyli następnych wizjonerów. Razem z czwórką Jedi na Taris pojechał także syn Kryndy Lucien, który miał za zadanie ochraniać swych przyjaciół.
Gdy podczas ostatniej próby padawanów na Dzikim księżycu mistrzowie Jedi medytowali doznali wizji na temat swej śmierci i nowego lorda Sithów ubranego w czerwony skafander kosmiczny, identyczny jaki mieli na sobie padawanowie. Jedi uznali to za mroczne proroctwo na temat przyszłości swych padawanów i postanowili do tego nie dopuścić. Zabili w tym celu swych uczniów całą winę zrzucając na jedynego z ocalałych Zayne Carricka.
Na górę
  Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: 23 sie 2012, 23:11 
Administrator
Awatar użytkownika
Offline
Reputacja: 21
Rejestracja: 03 lis 2008, 08:07
Posty: 9083
Lokalizacja: Gród Bestiarium
Płeć: Mężczyzna
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

_________________
Wszystko ku chwale większej frajdy!
Obrazek
Na górę
  Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do: